C.V.

Ik ben geboren in 1968.

In 1986 beëindigde ik mijn humaniora aan het Don Boscocollege te Kortrijk.

Daarna vatte ik de rechtenstudie aan aan de Rijksuniversiteit te Gent dewelke ik in 1991 beëindigde. Van 1991 tot 1992 volgde ik de bijzondere licentie rechtseconomie waarbij ik in 1992 master werd in "law and economics". De bijzondere licentie werd deeltijds gevolgd aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam (Nederland), en aan de Université Marseille III in Aix en Provence (Frankrijk).

In 1992 vatte ik mijn stage aan om daarna al snel een zelfstandig allround kantoor uit te bouwen eerst te Bellegem en later te Marke waar het kantoor nog steeds gevestigd is.

Gezien de groeiende noodzaak aan buitengerechtelijke geschillenbeslechting heb ik mij reeds geruime tijd toegelegd op onderhandeling en bemiddeling. Na het volgen van de noodzakelijke opleidingen en regelmatige bijscholingen werd ik door de federale overheid erkend als bemiddelaar.
In 2011 studeerde ik af aan de Hogeschool Gent in het postgraduaat psychoanalytisch werken met kinderen, jongeren en volwassenen.
Als erkend bemiddelaar doe ik zowel vrijwillige als gerechtelijke bemiddelingen.

Sinds 2012 ben ik plaatsvervangend Vrederechter bij het eerste kanton Kortrijk.

Door de kleinschaligheid bied ik een zeer persoonlijke service, waarbij ik met grote gedrevenheid dossiers behartig voor particulieren en bedrijven. Naast onderhandeling en bemiddeling worden al uw zaken behandeld gaande van het Vredegerecht tot de hogere rechtscolleges in België.

In het bijzonder ben ik actief binnen het personen- en familierecht: echtscheidingsrecht, jeugdrecht, het eigendomsrecht, huur en handelshuur, verkeer, burgerlijke aansprakelijkheid en handels- en verbintenissenrecht.

Ik hoop u in de toekomst te kunnen begroeten in mijn kantoor te Marke voor een professionele begeleiding in al uw juridische dossiers.

Els Haegeman